NORMES I INFORMACIÓ GENERAL PER PARTICIPAR A LA RUA

 1. La desfilada de Carrosses i Comparses tindrà lloc el dissabte 25 de Febrer de 2017.
 1. La inscripció es pot efectuar fins a les 23.59 hores del dimarts 14 de febrer de 2017.
 1. Per fer la inscripció a la rua 2017 del Carnaval de Torelló, s’haurà d’omplir el corresponent formulari d’inscripció disponible a la web carnavaltorello.cat. És imprescindible omplir totes les dades. Només seran admeses les inscripcions presentades mitjançant aquest formulari.
 1. El dimarts 21 de febrer a les 10 del vespre, es farà el Sorteig de posició de sortida de cada carrossa i comparsa. El sorteig serà retransmès en directe per Ràdio Ona.
 1. Cada carrossa i comparsa portarà al davant el rètol d’identificació assignat per l’organització, que li serà lliurat al punt d’informació abans de començar la rua.
 1. Totes les carrosses i comparses han d’estar al seu corresponent lloc de sortida a 2/4 de 4 de la tarda.
 1. Tota carrossa i comparsa inscrita que no estigui al lloc de sortida a 2/4 de 4, sense causa justificada, serà penalitzada amb 25 punts i no s’assegura que el jurat la pugui veure.
 1. És obligatori portar extintors a les carrosses. Si una carrossa o comparsa no en porta, no podrà participar a la rua.
 1. És obligatori que totes les carrosses A i B estiguin equipades amb un ganxo per poder ser remolcades pels tractors en cas d’avaria tècnica. En cap cas, estiraran una carrossa o comparsa per acabar la rua; aquests tractors només serveixen per treure les carrosses o comparses de la rua en cas d’avaria.
 1. El jurat serà mòbil i efectuarà la primera valoració de carrosses a partir de les 4 de la tarda.
 1. La rua iniciarà el recorregut a les 7 de la tarda.
 1. El recorregut 2017 serà el següent: plaça Sardana, carrer Canigó, avinguda de la Generalitat, plaça Sant Fortià, carrer del Pont, carrer Enric Prat de la Riba, plaça Germà Donat, carrer Anselm Clavé, carrer Puigdassalit, carrer Manlleu, carrer Cònsol i plaça Joanot Martorell.
 1. Per tal d’agilitzar la rua, és imprescindible que la marxa de les carrosses no s’aturi en cap moment.
 1. Tots els conductors hauran d’estar identificats i hauran de sotmetre’s a un control d’alcoholèmia a l’inici de la rua i aleatòriament durant la rua.
 1. Qualsevol carrossa que ocasioni algun desperfecte a la via pública es farà càrrec del seu arranjament, tant a dins com a fora del recorregut de la rua.
 1. L’ incompliment de les normes pot ser causa de desqualificació per part de l’organització.
 1. A la plaça de la Sardana hi haurà un punt d’informació per orientar tots el participants.
 1. Tots els participants es mostren d’acord amb aquestes normes en el moment d’efectuar la inscripció i accepten per endavant qualsevol variació que l’organització efectuï.
 1. L’organització no es farà responsable dels accidents o desperfectes que per qualsevol motiu puguin sofrir tant els participants com el públic en general.
 1. L’edició 39 del Carnaval de Terra Endins atorgarà els següents premis:

Categoria B

 • Falatell d’Or i 1000 euros
 • Falatell de Plata i 500 euros
 • Falatell de Bronze i 300 euros

Categoria A

 • Falatell d’Or i 2500 euros
 • Falatell de Plata i 1500 euros
 • Falatell de Bronze i 1000 euros
 • Quart 500 euros
 • Cinquè 300 euros

Accèssits

 • Premi popular 350 euros
 • Millor vestuari 350 euros
 • Millor tecnologia (efectes especials) 350 euros
 • Millor sàtira 350 euros
 1. El jurat es reserva el dret de declarar deserts aquests premis.

NORMATIVA CARROSSES

CARROSSES – GRUP A

 1. Es considera carrossa del grup A qualsevol tema escènic representat sobre una plataforma mòbil. Les mides admeses de les carrosses, element principal, d’aquest grup seran: alçada 4,5 m, llargada mínima 8 m i amplada 4 m.   AMPLADA I LLARGADA MÀXIMA
 1. Està autoritzada la utilització de qualsevol aparell mecànic o tècnic per potenciar l’ambientació (grups electrògens, equips de so i de llum, fum, etc.). Queden expressament exclosos el foc i la pirotècnia.
 1. Cada carrossa tindrà un responsable major d’edat que es farà càrrec de la marxa establerta a la rua. El responsable i el conductor estaran identificats durant tota la rua.
 1. Es deixarà a la part davantera un espai visible de 75×50 cm sobre tauler blanc, per tal de col·locar-hi el cartell d’identificació.
 1. L’espai destinat a publicitat serà lliure.
 1. El jurat efectuarà la valoració segons els criteris d’originalitat, qualitat, ambientació i vestuari. Cada una de les categories es puntuarà de 0 a 10 i cada una d’elles tindrà un pes determinat en la puntuació final segons es detalla:
 • Originalitat = 35% – Criteris: Es valora la temàtica i resolució plàstica i estètica
 • Qualitat = 35% – Criteris: Es valora la resolució tècnica i els acabats
 • Ambientació = 10% – Criteris: Es valora la posada en escena i els possibles efectes sonors, visuals i tècnics que es realitzin davant del jurat
 • Vestuari = 20% – Criteris: Es valora el treball de vestuari i complements que llueixin els participants de la carrossa.
 1. El jurat juntament amb l’organització decidirà si una carrossa reuneix les condicions mínimes per ser puntuada.
 1. La carrossa guanyadora obtindrà l’honor de ser portadora de Sa Majestat el Rei Carnestoltes a la següent edició. Aquesta carrossa participarà igualment al concurs, serà puntuada amb els mateixos criteris i tancarà la desfilada.

CARROSSES – GRUP B

 1. Es considera carrossa del grup B qualsevol tema escènic representat sobre una plataforma mòbil. Les mides admeses de les carrosses, element principal, d’aquest grup seran: alçada 4,5 m, llargada mínima 2 m i màxima 8 m i amplada 4 m. Això inclou qualsevol altre tipus d’enginy que es porti. Qualsevol carrossa que sobrepassi aquest metratge passarà automàticament a ser considerada del grup A.
 1. Cada carrossa ha d’estar formada per un grup mínim de 10 persones.
 1. Està autoritzada la utilització de qualsevol aparell mecànic o tècnic per potenciar l’ambientació (grups electrògens, equips de so i de llum, fum, etc.). Queden expressament exclosos el foc i la pirotècnia.
 1. Cada carrossa tindrà un responsable major d’edat que es farà càrrec de la marxa establerta a la rua. El responsable i el conductor estaran identificats durant tota la rua.
 1. Es deixarà a la part davantera un espai visible de 75×50 cm sobre tauler blanc, per tal de col·locar-hi el cartell d’identificació.
 1. L’espai destinat a publicitat serà lliure.
 1. El jurat efectuarà la valoració segons els criteris d’originalitat, qualitat, ambientació i vestuari. Cada una de les categories es puntuarà de 0 a 10 i cada una d’elles tindrà un pes determinat en la puntuació final segons es detalla:
 • Originalitat = 35% – Criteris: Es valora la temàtica i resolució plàstica i estètica
 • Qualitat = 35% – Criteris: Es valora la resolució tècnica i els acabats
 • Ambientació = 10% – Criteris: Es valora la posada en escena i els possibles efectes sonors, visuals i tècnics que es realitzin davant del jurat
 • Vestuari = 20% – Criteris: Es valora el treball de vestuari i complements que llueixin els participants de la carrossa.
 1. El jurat juntament amb l’organització decidirà si una carrossa reuneix les condicions mínimes per ésser puntuada.