NORMES I INFORMACIÓ GENERAL PER PARTICIPAR A LA RUA

 1. La Rua de carrosses i comparses tindrà lloc el dissabte 22 de febrer de 2020.
 2. La inscripció es pot efectuar fins a les 23.59 hores del dimarts 11 de febrer de 2020.
 3. Per fer la inscripció a la rua 2020 del Carnaval de Torelló, s’hauran d’omplir els següents documents: per una banda el formulari d’inscripció (doc. I) i per l’altra la memòria de valoració del jurat (doc. II). Us podeu descarregar aquests dos documents aquí. Ambdós formularis s’han de retornar omplerts a info@carnavaltorello.cat
 4. El dimarts 18 de febrer a les 9 del vespre, es farà el Sorteig de posició de sortida de cada carrossa i comparsa. El sorteig serà retransmès en directe per Ràdio Ona (107.4FM).
 5. Hi ha dues categories de comparses: A i B. Podeu veure la normativa específica de cada categoria al final de la normativa.
 6. Les carrosses A, pel fet d’anar amb canalla o venir de fora de Torelló, poden demanar sortir entre els primers llocs de la seva categoria. En el cas que hi hagi més d’una carrossa que ho hagi demanat, es farà per rigorós ordre d’inscripció.
 7. A la FunZone (camp de futbol del Montserratí, avinguda Montserrat, s/n) hi haurà un punt d’informació per orientar totes les persones participants.
 8. Cada carrossa o comparsa portarà al davant el rètol d’identificació assignat per l’organització, que li serà lliurat al punt d’informació abans de començar la rua.
 9. El jurat serà mòbil i efectuarà la primera valoració de carrosses a partir de les 4 de la tarda.
 10. Tota carrossa i comparsa inscrita que no sigui al lloc de sortida a 2/4 de 4, sense causa justificada, serà penalitzada amb 2 punts i no s’assegura que el jurat la pugui veure.
 11. La rua iniciarà el recorregut a les 7 de la tarda.
 12. El recorregut 2020 serà el següent: plaça de la Sardana, carrer Canigó, avinguda de la Generalitat, plaça Sant Fortià, carrer del Pont, carrer Sant Miquel, carrer dels Estudis, plaça Germà Donat, carrer Anselm Clavé, carrer Diputació, carrer Cònsol i plaça Joanot Martorell
 13. És obligatori portar extintors a les carrosses i tenir uns encarregats d’utilitzar-los en cas de necessitat. Si una carrossa o comparsa no en porta, no podrà participar a la rua. Abans d’iniciar la rua, membres de l’organització revisaran que totes les carrosses portin extintors.
 14. És obligatori que totes les carrosses A i B estiguin equipades amb un ganxo per poder ser remolcades pels vehicles d’arrossegament en cas d’avaria tècnica. L’organització serà l’encarregada de decidir si una carrossa pot ser arrossegada al llarg de la rua seguint els següents criteris
  1. Que la carrossa segueixi tenint música i llum.
  2. Segons ordre d’avaria. La primera que s’avariï tindrà prioritat sobre les altres.
  3. Si l’organització considera que hi ha problemes de seguretat per la rua, la carrossa serà retirada. En cas que a una carrossa li fallin els frens i/o la direcció, es considerarà que la situació de risc és elevada i es retirarà el vehicle de la rua.
  4. Sempre hi ha d’haver un vehicle d’arrossegament lliure; per tant, com a màxim s’arrossegaran 2 carrosses.
 15. Per tal d’agilitzar la rua, és imprescindible que la marxa de les carrosses no s’aturi en cap moment.
 16. Tots els conductors hauran d’estar identificats i hauran de sotmetre’s a un control d’alcoholèmia a l’inici de la rua i aleatòriament durant la rua.
 17. Qualsevol carrossa que ocasioni algun desperfecte a la via pública es farà càrrec del seu arranjament, tant a dins com a fora del recorregut de la rua.
 1. Per motius de seguretat, en cas d’emergències i sempre que ho demani l’organització o qualsevol cos de seguretat, s’haurà d’aturar de forma immediata la música de les carrosses. Per motius de seguretat, les carrosses han de portar un sistema de microfonia per tal de poder informar els assistents a través de l’amplificació de les carrosses.
  Abans d’iniciar la rua, membres de l’organització revisaran que totes les carrosses portin micròfons.
 2. És obligatori que aquelles carrosses que en tornar a les naus passin per davant de l’estació de Bombers i el CAP (c/ Estudis i Av. Pompeu Fabra) apaguin la música. Les carrosses no poden estacionar davant del CAP o dels bombers impossibilitant la sortida dels vehicles d’emergència. Si es dona alguna d’aquestes circumstàncies, les colles seran penalitzades amb 2 punts.
 3. L’organització no es farà responsable dels accidents o desperfectes que per qualsevol motiu puguin sofrir tant les persones participants com el públic en general.
 4. L’organització recomana a les colles carrossaires que estiguin registrades com a associació. A més és necessari que totes les colles carrossaires tinguin una assegurança en cas de dany a tercers.
 5. L’edició 41 del Carnaval de Terra Endins atorgarà els següents premis:

Categoria B

 • Falatell d’Or i 1000 euros
 • Falatell de Plata i 500 euros
 • Falatell de Bronze i 300 euros

Categoria A

 • Falatell d’Or i 2200 euros
 • Falatell de Plata i 1300 euros
 • Falatell de Bronze i 1000 euros
 • Quart 500 euros
 • Cinquè 300 euros
 • Sisè 200 euros
 • Setè 175 euros
 • Vuitè 150 euros
 • Novè 125 euros
 • Desè 100 euros

Accèssits

 • Millor vestuari 300 euros
 • Millor tecnologia (efectes especials) 300 euros
 • Millor sàtira 300 euros
 • Millor maquillatge 300 euros
 1. El jurat es reserva el dret de declarar deserts aquests premis.
 2. El jurat, si així ho considera, pot atorgar mencions que no estiguin recollides com a premis. Les mencions tindran el mateix rang que els accèssits, seran anunciades durant el lliurament de premis, però no gaudiran de retribució econòmica.
 3. L’ incompliment de les normes pot ser causa de desqualificació per part de l’organització.
 4. Totes les colles participants es mostren d’acord amb aquestes normes en el moment d’efectuar la inscripció i accepten per endavant qualsevol variació que l’organització efectuï.

NORMATIVA CARROSSES

CARROSSA – GRUP A

 1. Es considera carrossa del grup A qualsevol tema escènic representat sobre una plataforma mòbil. Les mides admeses de les carrosses, element principal, d’aquest grup seran: alçada 4,5 m, llargada mínima 8 m i amplada 4 m.
 2. Les carrosses no poden superar els 14 metres d’allargada màxima i no hi poden haver elements que sobresurtin per fora de la plataforma.
 3. Està autoritzada la utilització de qualsevol aparell mecànic o tècnic per potenciar l’ambientació (grups electrògens, equips de so i de llum, fum, etc.). Queden expressament exclosos el foc i la pirotècnia.
 4. Cada carrossa tindrà dos responsables (cap de colla i sotscap de colla) majors d’edat que es faran càrrec de la marxa establerta a la rua. Els responsable i el/s conductor/s estaran identificats durant tota la rua.
 5. Es deixarà a la part davantera un espai visible de 29,7×42 cm sobre tauler blanc, per tal de col·locar-hi el cartell d’identificació.
 6. L’espai destinat a publicitat serà lliure.
 7. El jurat efectuarà la valoració segons els criteris d’originalitat, qualitat, ambientació i vestuari. Cada una de les categories es puntuarà de 0 a 10 i cada una d’elles tindrà un pes determinat en la puntuació final segons es detalla:
 • Originalitat = 35%
  Criteris:
  es valoren la temàtica i la resolució plàstica i estètica.
 • Qualitat = 35%
  Criteris:
  es valoren la resolució tècnica i els acabats.
 • Ambientació = 10%
  Criteris:
  es valoren la posada en escena i els possibles efectes sonors, visuals i tècnics que es realitzin davant del jurat.
 • Vestuari = 20%
  Criteris:
  es valora el treball de vestuari i complements que llueixin els participants de la carrossa.
 1. El jurat juntament amb l’organització decidirà si una carrossa reuneix les condicions mínimes per ser puntuada.
 2. La carrossa guanyadora obtindrà l’honor de ser portadora de Sa Majestat el Rei Carnestoltes a la següent edició. Aquesta carrossa participarà igualment al concurs, serà puntuada amb els mateixos criteris i tancarà la desfilada.

CARROSSES – GRUP B

 1. Es considera carrossa del grup B qualsevol tema escènic representat sobre una plataforma mòbil. Les mides admeses de les carrosses, element principal, d’aquest grup seran: alçada 4,5 m, llargada mínima 2 m i màxima 8 m i amplada 4 m. Això inclou qualsevol altre tipus d’enginy que es porti. Qualsevol carrossa que sobrepassi aquest metratge passarà automàticament a ser considerada del grup A.
 2. Cada carrossa ha d’estar formada per un grup mínim de 10 persones.
 3. Està autoritzada la utilització de qualsevol aparell mecànic o tècnic per potenciar l’ambientació (grups electrògens, equips de so i de llum, fum, etc.). Queden expressament exclosos el foc i la pirotècnia.
 4. Cada carrossa tindrà dos responsables (cap de colla i sotscap de colla) majors d’edat que es faran càrrec de la marxa establerta a la rua. Els responsables i/o el/s conductor/s estaran identificats durant tota la rua.
 5. Es deixarà a la part davantera un espai visible de 29,7×42 cm sobre tauler blanc, per tal de col·locar-hi el cartell d’identificació.
 6. L’espai destinat a publicitat serà lliure.
 7. El jurat efectuarà la valoració segons els criteris d’originalitat, qualitat, ambientació i vestuari. Cada una de les categories es puntuarà de 0 a 10 i cada una d’elles tindrà un pes determinat en la puntuació final segons es detalla:
 • Originalitat = 35%
  Criteris:
  es valoren la temàtica i la resolució plàstica i estètica.
 • Qualitat = 35%
  Criteris:
  es valoren la resolució tècnica i els acabats.
 • Ambientació = 10%
  Criteris:
  es valoren la posada en escena i els possibles efectes sonors, visuals i tècnics que es realitzin davant del jurat.
 • Vestuari = 20%
  Criteris: es valora el treball de vestuari i complements que llueixin els participants de la carrossa.
 1. El jurat juntament amb l’organització decidirà si una carrossa reuneix les condicions mínimes per ésser puntuada.