Skip to content

NORMATIVA I INSCRIPCIONS PER A PARTICIPAR A LA RUA

 1. La Rua de carrosses tindrà lloc el dissabte 18 de febrer de 2023.
 1. La inscripció es pot efectuar des del 7 de desembre de 2022 fins a les 23.59 h del dimarts 31 de gener de 2023.
 2. Per fer la inscripció a la 2023 del Carnaval de Torelló, és obligatori omplir el formulari d’inscripció online, a través del següent ENLLAÇ.

  A més, dins del formulari d’inscripció, s’us permet adjuntar la
  memòria de valoració del jurat en format PDF. La memòria es farà arribar al jurat per tal de que pugui aprofundir amb el treball que hi ha darrera de cada carrossa. Us podeu descarregar el model de memòria del jurat AQUÍ.  

 1. El dimarts 14 de febrer a les 21h, es farà el Sorteig de posició de sortida de cada carrossa i comparsa. El sorteig serà retransmès en directe per Ràdio Ona (107.4FM).
 2. Hi ha dues categories de comparses: A i B. Podeu veure la normativa específica de cada categoria al final de la normativa.
 3. Les carrosses A, pel fet d’anar amb canalla o venir de fora de Torelló, poden demanar sortir entre els primers llocs de la seva categoria. En el cas que hi hagi més d’una carrossa que ho hagi demanat, es farà per rigorós ordre d’inscripció.
 4. A la FunZone (camp de futbol del Montserratí, Avinguda Montserrat, s/n) hi haurà un punt d’informació per orientar totes les persones participants.

 5. Cada carrossa tindrà dos responsables: Cap de Colla i Sots Cap de Colla, majors d’edat que es faran càrrec de la marxa establerta a la rua. Els responsables i els conductors han d’estar identificats i localitzables durant tota la rua. El Cap de Colla i el Sots Cap de Colla seran els únics interlocutors amb la organització, en cas d’avaries o incidències abans i durant la rua. 
 6. Cada carrossa o comparsa portarà visible al davant el rètol d’identificació assignat per l’organització, que li serà lliurat al punt d’informació abans de començar la rua. Aquest rètol s’entregarà el dia del sorteig de la rua (en cas de no assistència es podrà recollir al punt d’informació abans de començar la rua).
 7. El jurat serà mòbil i efectuarà la primera valoració de carrosses a partir de les 4 de la tarda.
 8. Tota carrossa i comparsa inscrita que no estigui al lloc de sortida a 2/4 de 4, sense causa justificada no s’assegura que el jurat la pugui veure.
 9. La rua iniciarà el recorregut a 2/4 de 7 de la tarda.El recorregut 2022 serà el següent: plaça de la Sardana, carrer Canigó, avinguda de la Generalitat, plaça Sant Fortià, carrer del Pont, carrer Sant Miquel, carrer dels Estudis, plaça Germà Donat, carrer Anselm Clavé, carrer Diputació, carrer Cònsol i plaça Joanot Martorell
 10. És obligatori portar extintors a les carrosses i tenir uns encarregats d’utilitzar-los en cas de necessitat. Si una carrossa o comparsa no en porta, no podrà participar a la rua. Abans d’iniciar la rua, membres de l’organització revisaran que totes les carrosses portin extintors.
 11. És obligatori que les carrosses en la categoria A portin una barra que permeti aixecar els cables més baixos del carrer. Aquest suport ha de ser de fusta i no pot contenir cap material conductor de l’electricitat.
 12. És obligatori que totes les carrosses A i B estiguin equipades amb un ganxo per poder ser remolcades pels vehicles d’arrossegament en cas d’avaria tècnica. L’organització serà l’encarregada de decidir si una carrossa pot ser arrossegada al llarg de la rua seguint els següents criteris:
  • Que la carrossa segueixi tenint música i llum.
  • Segons ordre d’avaria. La primera que s’avariï tindrà prioritat sobre les altres.
  • Si l’organització considera que hi ha problemes de seguretat per la rua, la carrossa serà retirada. En cas que una carrossa li fallin els frens i/o la direcció, es considerarà que la situació de risc és elevada i es retirarà el vehicle de la rua.
  • Sempre hi ha d’haver un tractor lliure; per tant, no s’estiraran més de dues carrosses.
 1. Per tal d’agilitzar la rua, és imprescindible que la marxa de les carrosses no s’aturi en cap moment. En cas que la carrossa tingui alguna averia, si la colla carrossaire creu que pot solucionar el problema ha d’avisar a la organització i conjuntament es buscarà un lloc per solucionar l’avaria. La carrossa s’incorporarà a la rua quan l’avaria estigui solucionada.
 2. Tots els conductors hauran d’estar identificats i s’hauran de sotmetre’s a un control d’alcoholèmia a l’inici i aleatòriament durant la rua. La taxa d’alcoholèmia permesa per conduir la carrossa durant la rua és de 0,00. En cas que el conductor que se sotmeti a la prova i superi el límit establert haurà d’abandonar la rua i ser substituït per un conductor suplent.
 1. Els conductors hauran de fer cas de les indicacions dels agents de seguretat, en el cas que aquests els hi demanin.
 2. Qualsevol carrossa que ocasioni algun desperfecte a la via pública es farà càrrec del seu arranjament, tant a dins com a fora del recorregut de la rua.
 3. Per motius de seguretat, en cas d’emergències, i per una ràpida actuació, sempre que ho demani l’organització o qualsevol cos de seguretat, s’haurà d’aturar de forma immediata la música de les carrosses. Per motius de seguretat, les carrosses han de portar un sistema de microfonia per tal de poder informar als assistents a través de l’amplificació de les carrosses. Abans d’iniciar la rua, membres de l’organització revisaran que totes les carrosses portin micròfons.
 1. És obligatori que en la tornada a les naus, les carrosses parin la música al carrer Collsacabra i l’avinguda Pompeu Fabra, per tal de facilitar el treball del CAP i dels Bombers. Durant el seu pas per Malianta i carrrer Balmes les carrosses podran tornar a posar música però sempre en un nivell mig de volum. En el cas que s’acumuli gent i per tant s’arrosseguin participants cap a les naus, les carrosses hauran de tornar a parar la música. En cap cas, les carrosses no poden estacionar davant del CAP o dels bombers impossibilitant la sortida dels vehicles d’emergència. Si es donen alguna d’aquestes circumstàncies, les colles no rebran la dotació econòmica corresponent als premis.
 2. L’organització no es farà responsable dels accidents o desperfectes que per qualsevol motiu puguin sofrir tant les persones participants com el públic en general.
 3. L’organització recomana a les colles carrossaires que estiguin registrades com a associació. A més és obligatori que totes les colles carrossaires tinguin una assegurança en cas de dany a tercers. 
 4. L’edició 44 del Carnaval de Terra Endins atorgarà els següents premis:

Categoria B

  • 1r premi – Falatell d’Or 
  • 2n premi – Falatell de Plata 
  • 3r premi – Falatell de Bronze

Categoria A

  • 1r premi – Falatell d’Or 
  • 2n premi – Falatell de Plata 
  • 3r premi – Falatell de Bronze

Accèssits

  • Millor vestuari 
  • Millor posada en escena 
  • Millor sàtira 
  • Millor caracterització 
  • Sostenibilitat 

*Per acord amb unanimitat dels Carrossaires la dotació econòmica dels premis del Carnaval de Terra Endins 2023 es repartirà equitativament entre totes les colles participants sempre que hi hagi uns mínims d’inversió i desenvolupament de la carrossa. Tot i així, es manté la puntuació i la classificació de les carrosses i s’efectuarà igualment l’entrega de premis.

 1. Totes les colles participants es mostren d’acord amb aquestes normes en el moment d’efectuar la inscripció i accepten per endavant qualsevol variació que l’organització efectuï. En cas de no compliment de la normativa o les indicacions que l’organització o els cossos de seguretat considerin, l’organització es permet el dret de no retribuir econòmicament la colla participant o deixar-la fora de la rua en futures edicions.
 2.  El jurat es reserva el dret de declarar deserts els premis.
 3. L’entrega de premis es realitzarà el diumenge 19 de febrer a 2/4 de 3h de la matinada dins el ball del Carnaval a la zona esportiva. El dia del sorteig es repartirant acreditacions per tal de que dos membres de cada colla carrossaire puguin pujar a l’escenari a recollir el premi. 
 4. El jurat, si així ho considera, pot atorgar mencions que no estiguin recollides com a premis. Les mencions tindran el mateix rang que els accèssits, seran anunciades durant el lliurament de premis, però no gaudiran de retribució econòmica.
 1. L’incompliment de les normes pot ser causa de desqualificació i la decisió per part de l’organització de no remunerar econòmicament una colla carrossaire.
 1. Totes les colles participants es mostren d’acord amb aquestes normes en el moment d’efectuar la inscripció i accepten per endavant qualsevol variació que l’organització efectuï. En cas de no compliment de la normativa o les indicacions que l’organització o els cossos de seguretat considerin, l’organització es permet el dret de no retribuir econòmicament la colla participant o deixar-la fora de la rua en futures edicions. 

NORMATIVA CARROSSES

CARROSSES – GRUP A

 1. Es considera carrossa del grup A qualsevol tema escènic representat sobre una plataforma mòbil. Les mides admeses de les carrosses d’aquest grup seran: alçada 4,5m, llargada mínima 8m i amplada 4m. 
 2. Es recomana que les carrosses no superin els 14 metres de llargada i no hi poden haver elements que sobresurtin per fora de la plataforma.
 3. Està autoritzada la utilització de qualsevol aparell mecànic o tècnic per potenciar l’ambientació (grups electrògens, equips de so i de llum, fum, etc.). Queden expressament exclosos el foc i la pirotècnia.
 4. Es deixarà a la part davantera un espai visible de 29,7×42 cm sobre tauler blanc, per tal de col·locar-hi el cartell d’identificació.
 5. L’espai destinat a publicitat serà lliure.
 6. El jurat efectuarà la valoració segons els criteris d’originalitat, qualitat, ambientació i vestuari. Cada una de les categories es puntuarà de 0 a 10 i cada una d’elles tindrà un pes determinat en la puntuació final segons es detalla:
  • Originalitat (35%): es valora la temàtica i resolució plàstica i estètica
  • Qualitat (35%): es valora la resolució tècnica i els acabats
  • Ambientació (10%): es valora la posada en escena i els possibles efectes sonors, visuals i tècnics que es realitzin davant del jurat
  • Caracterització (20%): es valora el treball de vestuari i complements que llueixin els participants de la carrossa.
 1. El jurat juntament amb l’organització decidirà si una carrossa reuneix les condicions mínimes per ser puntuada.
 2. La carrossa guanyadora obtindrà l’honor de ser portadora de Sa Majestat Carnestoltes a la següent edició. Aquesta carrossa participarà igualment al concurs, serà puntuada amb els mateixos criteris i tancarà la rua.

CARROSSES – GRUP B

 1. Es considera carrossa del grup B qualsevol tema escènic representat sobre una plataforma mòbil. Les mides admeses de les carrosses, element principal, d’aquest grup seran: alçada 4,5m, llargada mínima 2m i màxima 8m de plataforma i amplada 4m. Qualsevol carrossa que sobrepassi aquest metratge passarà automàticament a ser considerada del grup A.
 2. Cada carrossa ha d’estar formada per un grup mínim de 10 persones.
 3. Està autoritzada la utilització de qualsevol aparell mecànic o tècnic per potenciar l’ambientació (grups electrògens, equips de so i de llum, fum, etc.). Queden expressament exclosos el foc i la pirotècnia.
 4. Cada carrossa tindrà dos responsables (cap de colla i sotscap de colla) majors d’edat que es faran càrrec de la marxa establerta a la rua. Els responsables i/o el/s conductor/s estaran identificats durant tota la rua.
 5. Es deixarà, a la part davantera, un espai visible de 29,7×42 cm sobre tauler blanc, per tal de col·locar-hi el cartell d’identificació.
 6. L’espai destinat a publicitat serà lliure.
 7. El jurat efectuarà la valoració segons els criteris d’originalitat, qualitat, ambientació i vestuari. Cada una de les categories es puntuarà de 0 a 10 i cada una d’elles tindrà un pes determinat en la puntuació final segons es detalla:
  • Originalitat (35%): es valoren la temàtica i la resolució plàstica i estètica.
  • Qualitat (35%): es valoren la resolució tècnica i els acabats.
  • Ambientació (10%): es valoren la posada en escena i els possibles efectes sonors, visuals i tècnics que es realitzin davant del jurat.
  • Caracterització (20%): es valora el treball de vestuari i complements que llueixin els participants de la carrossa.
 1. El jurat juntament amb l’organització decidirà si una carrossa reuneix les condicions mínimes per ésser puntuada.